History of the department
Physics administration
Internal

Phone prefix: +46 8 5537 Email: insert @ before kth.se
Patrik Henelius Prefekt
Head of department
Phone 8136 Email henelius  kth.se
Tommy Ohlsson Proprefekt
Deputy head of department
Phone 8161 Email tommy  theophys.kth.se
Jack Lidmar Studierektor grundutbildningen
Director of undergraduate education
Phone 0737 652021 Email jlidmar  kth.se
Berk Hess Studierektor forskarutbildningen
Director of graduate education
Email hess  kth.se

Postal address
Department of Theoretical Physics
Engineering Sciences
Royal Institute of Technology (KTH)
AlbaNova
SE-106 91 Stockholm
Sweden
Postadress
Institutionen för teoretisk fysik
Teknikvetenskap
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
AlbaNova
106 91 Stockholm
Telephone / Fax / Email
Phone AlbaNova operator: + 46 8 5537 8000
Phone KTH operator: + 46 8 790 6000
Fax: + 46 8 5537 8216
Email: secr@theophys.kth.se
Telefon / Fax / Epost
Tel AlbaNova växel: 08 5537 8000
Tel KTH växel: 08 790 6000
Fax: 08 5537 8216
Epost: secr@theophys.kth.se
Reception and administration
Roslagstullsbacken 21, C5
Reception och kansli
Roslagstullsbacken 21, C5
Goods delivery
Roslagsvägen 30 B
114 19 Stockholm
Drive via E18, Roslagsvägen to
Albano on the other side of Kräftriket
Godsmottagning
Roslagsvägen 30 B
114 19 Stockholm
Kör via E18, Roslagsvägen, till
Albanoområdet mitt emot Kräftriket
Local transportation
Subway station: Tekniska högskolan
Bus 43 and 44 to Ruddammen
Lokaltrafik
T-banestation: Tekniska högskolan
Buss 43 och 44 till Ruddammen