Teoretisk fysik

Checklista vid antagning av ny doktorand

Annonsering

Alla doktorandanställningar skall utannonseras och görs så centralt vid ett antal tillfällen per år. Det räcker för tillfället att göra det på KTH:s hemsida.

Antagning

Varje doktorand skall ha minst två handledare varav en huvudhandledare. Minst en av handledarna skall ha genomgått handledarutbildning eller ha motsvarande kompetens.

Huvudhandledaren skall se till att den nya doktoranden får:
 

 1. Individuell studieplan samt information om rutiner vid avdelningen

 2.  
 3. Institutionsinformation: möte med prefekt eller annan representant för institutionsledningen

 4.  
 5. Information om doktorandfrågor: möte med doktorandrepresentant i  institutionens ledningsgrupp, samt möte med representant för institutionens doktorandråd

 6.  
 7. Information om anställningsvillkor mm: möte med chefsadministratör eller annan representant för administrationen

 8.  
 9. Information om forskarstudier vid institutionen: möte med studierektor för forskarutbildningen

 10.  
 11. Information om assistenttjänstgöring (om sådan är aktuell): möte med studierektor för grundutbildningen
  Notera att doktorander som undervisar på grundnivå eller avancerad nivå skall ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kompetens.