Kompetensinriktning i teknisk fysik

KONDENSERADE MATERIENS FYSIKKunskapsmål

Inom kondenserade materiens fysik studeras nya fenomen som uppstår i system av många växelverkande partiklar. Kondenserade materiens fysik omfattar ett mycket brett spektrum av problemställningar och representerar några av den teoretiska fysikens största utmaningar. Ofta används en effektiv beskrivning där kollektiva excitationer hos kvantmekaniska system har unika egenskaper. Exempel på sådana fenomen är fasövergångar och kritiska fenomen, samt kvantvätskor som Bose-kondensat och supraledare där rotation och magnetiskt flöde är kvantiserat. Tillämpningar av kondenserade materiens fysik har stort genomslag inom modern teknologi. Inriktningens mål är att ge goda kunskaper om moderna metoder, problem och tillämpningar.

Tillämpningsmål

Kondenserade materiens fysik är grundläggande för ett brett spektrum av teknologiska tillämpningar. Inom inriktningen behandlas en rad aktuella problem inom t.ex. supraledning, magnetism, nanostrukturer, ledande polymerer och vätskekristaller. Inriktningen ger en god grundkunskap för karriär inom högteknologisk industri samt som förberedelse för forskarutbildning

Inriktningsspecifika krav

En introduktion och översikt över området ges i de inledande starkt rekommenderade kurserna, medan fortsättningskurserna som väljs efter intresse ger specialkunskaper inom något delområde. Tonvikten ligger vid moderna teoretiska, numeriska och praktiska metoder inom kondenserade materiens fysik och dess tillämpningar. Även vissa kurser som ges av IMIT, KTH-Kista, passar väl in i programmet.  
Bilden visar topologiska defekter, s.k. vortex, i en modell av en högtemperatursupraledare. Den teoretiska förutsägelsen av vortex i supraledare belönades med Nobelpriset i fysik 2003. Ordningsparametrar, brutna symmetrier, och topologiska defekter, är viktiga begrepp som uppträder inom flera områden i fysiken.


 
Kurskod
Kurs
Poäng
Årskurs
Period
Starkt rekommenderade kurser
5A1350
4
3
4
5A1329
5
4
1-2
5A1370
4
4
1
5A1380
4
4
2
5A1354
6
4
2
Rekommenderade kurser
5A1326
4
3
3
5B1370
Analys gk
6
3
3-4
5A1701
4
4
1
5A1379
Spinn-elektronik
4
4
1
5A1374
4
4
2
5A1376
4
4
3
5A1351
4
4
4
5A1030 Examensarbete i fysik 20    

 
Kontaktpersoner

 
Tel 08-5537 8160
Tel 08-5537 8137
Tel 08-5537 8136
Vlad Korenivski
Tel 08-5537 8138      
Epost
Jack Lidmar
Tel 08-5537 8715      
Epost
Tel 08-5537 8474
Tel 08-5537 8475 
Mats Wallin