Teoretisk fysik

Kursansvar

Riktnummer 08, International prefix +46 8
Studierektor för grundutbildningen / Director of Undergraduate Studies
Olle Edholm   phone 5537 8168 - fax 5537 8216 - room A4:1059

Examinators ansvar

Normalt bör kursansvarig och examinator vara samma person. Ibland är dock inte detta möjligt. Examinatorn har då normalt ingen annan roll än att skriva på betygsprotokollet från LADOK. Det fulla ansvaret för varje kursmoment ligger på den ansvarige/ansvariga för detta.

Kursansvariges ansvar

På kurser som består av olika delmoment finns ofta en ansvarig för varje delmoment. Denne/denna har normalt det fulla ansvaret för sitt moment:

Kursassistents ansvar

Studierektors ansvar