Teoretisk fysik

Utbildning

Riktnummer 08 / International prefix +46 8
Studierektor för grundutbildningen / Director of Undergraduate Studies
Jack Lidmar   phone 0737-652021, AlbaNova room A4:1081
Studierektor för forskarutbildningen / Director of Graduate Studies
Berk Hess   SciLifeLab, alpha 6, room Trollsjön
Studentexpedition / Student Office, rum B5:1016
Öppen / Open mån-fre / Mon-Fri 12.30 - 14.30. email - phone 5537 8110 - fax 5537 8467
 

Kandidatexamensarbete

Information finns under kurshemsidan .

Utbildning

Kursutvärderingar