Teoretisk fysik

Information till nya doktorander

Välkommen till Institutionen för teoretisk fysik, KTH. Institutionen har doktorander vid 6 forskningsavdelningar, och bedriver forskning och utbildning inom ett brett område av grundläggande fysik. Detta brev sammanfattar information till nya doktorander, och hänvisar till webbsidor med mer information. (Observera att vissa webbsidor har åtkomst begränsat till inom KTH.)
 

Webbsidor med information om forskarstudier m.m.

 
Teoretisk fysik, KTH http://www.theophys.kth.se/
http://www.theophys.kth.se/graduateeducation.html
AlbaNova universitetscentrum http://www.albanova.se/
KTH http://www.kth.se/
http://www.kth.se/utbildning/forskarutbildning/
http://intra.kth.se/regelverk
KTH Teknikvetenskap http://www.kth.se/sci/
Doktorandsektionen KTH http://www.dr.kth.se/
Högskoleverket http://www.hsv.se/
http://www.doktorandhandboken.nu/

 

Kontaktpersoner vid institutionen


Du är välkommen att kontakta oss om du får problem samt om du har frågor och/eller förslag.
 

Assistenttjänstgöring

Ansvarig för assistenttjänstgöring är Olle Edholm, studierektor (SR) för grundutbildningen, tel: 08-55378168, email: oed(at)theophys.kth.se. Utförd assistenttjänstgöring skall rapporteras kvartalsvis till SR.
 

Studiefordringar, examina och disputation

För licentiatexamen är kursdelen minst 30 hp för fysik och biologisk fysik och minst 45 hp (*) för teoretisk fysik. För doktorsexamen är kursdelen minst 60 hp för fysik och biologisk fysik och minst 90 hp (*) för teoretisk fysik. Studietiden för en licentiatexamen motsvarar 120 hp, och för doktorsexamen 240 hp. För varje examen skall en avhandling skrivas och försvaras offentligt.
(* Intervallet motsvarar olika nivåer av tillgodoräknande av redan avklarade forskarutbildningskurser.)
 

Forskarutbildningskurser

En lista med institutionens forskarutbildningskurser och länkar till andra forskarutbildningskurser finns på: http://www.theophys.kth.se/graduateeducation.html
 

Individuell studieplan

En individuell studieplan skall inrättas för varje doktorand i början av forskarstudierna, och uppdateras årligen. Studieplanen formuleras av huvudhandledaren och doktoranden tillsammans, på blankett tillgänglig på: http://intra.kth.se/blanketter-mallar/kth/forskning-forskarutbildning#ha
Hanteringen av studieplaner inom skolan håller på att organiseras. Tills vidare skickas studieplanen skickas till institutionens studierektor för forskarutbildningen.
 

Bibliotek

 

Adresslistor

För att få tillgång till fortlöpande institutionsinformation är det viktigt att vara med på utskickslistor. Anmäl dig till email listorna "doktorand(at)theophys.kth.se" och "personal(at)theophys.kth.se", kontaktperson är Patrik Henelius, tel: 08-55378136, Email: henelius(at)kth.se