Teoretisk fysik

Inrättande av kurs på forskarnivå

  1. Fyll i blanketten "Blankett för registrering av kurs på forskarnivå i Ladok", som finns på KTH:s blankettarkiv, samt skriv ett kurs-PM för kursen innehållande en sammanfattning om vad kursen handlar om, klart och tydligt formulerade kursmål, kursinnehåll, kursupplägg, behörighet, litteratur, information om examination inkl. krav för slutbetyg och kontaktperson. Kurs-PM:et skall skrivas på både svenska och engelska. Se också KTH:s regelverk: Regler avseende kurser på forskarnivå

  2.  
  3. Ge dokumenten i punkt 1. till studierektor för forskarutbildningen, som bl.a. ger förslag på examinator till kursen.

  4.  
  5. Dokumenten skickas till forskarutbildningsansvarig.

  6.  
  7. Beslut fattas av skolchefen om inrättande av kursen, vilket dock är delegerat till forskarutbildningsansvarig.