KTH
Teknikvetenskap
Institutionen för Teoretisk fysik

Teoretisk fysik är en del av AlbaNova Universitetscentrum tillsammans med fysikavdelningarna på KTH och Stockholms universitet, och med Nordita. Våra huvudsakliga aktiviteter är forskning och utbildning i grundläggande och tillämpad vetenskap inom områdena biofysik, kondenserad materia och fundamental fysik.

Group picture

Nyheter