Teoretisk fysik

Kompetensinriktning i teoretisk fysik

Nedanstående information gäller både civilingenjörsexamina om 270 hp och 300 hp.

För kompetensinriktningarna inom fysikområdet gäller att minst 24 hp inhämtas från kurser i fysik utöver basblocket.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen inleds på våren i åk 3 med kurser i fysik som syftar till att ge grundläggande kunskaper och förtrogenhet med problemlösning inom kvantfysik, statistisk mekanik, relativitetsteori och klassiska dynamiska system. Under åk 4 följer ytterligare kvantmekanik, numeriska beräkningsmetoder, en bredare seminariekurs samt en fördjupning inom någon av tre inriktningar. Fördjupningen syftar till att skapa förtrogenhet med modellering av fysikaliska system och problemlösning. En rad kraftfulla teoretiska verktyg införs som baseras på grundläggande fysik, matematik och numerik. Valet av problem reflekterar forskningsfronten inom fysik och dess breda tillämpningsområden. Resultaten kopplas till aktuella experimentella upptäckter inom fysikens olika grenar. Tillämpningar sträcker sig från de subatomära inom partikelfysiken, via korrelerade kvantmekaniska mångpartikelsystem inom kondenserade materiens fysik till de komplexa klassiska mångpartikelsystem i den levande materiens fysik. Modellerna kan vara klassiska såväl som kvantmekaniska, partikelmodeller såväl som fält och deterministiska såväl som stokastiska. Några nyckelbegrepp är energi, fri energi, entropi, dynamik, fält, partiklar, symmetrier, korrelationstider, korrelationslängder och mångkropparssystem.

Arbetsmarknad

Den teoretiska fysikern har sin främsta roll som problemlösare, forskare och utvecklare inom nya områden. Som sådan behövs han/hon på forsknings- och utvecklingsavdelningar hos moderna företag, forskningsinstitut och en rad universitetsinstitutioner även utanför det traditionella fysikområdet.

Den teoretiske fysikerns styrka består i att han/hon lärt sig behärska modellering av verkliga system, att lösa komplicerade problem med analytiska såväl som numeriska metoder samt att hela tiden tolka, koppla och jämföra lösningarna med verkligheten. Denna typ av modellering behövs inte bara i fysiken. Metoder och sätt att tänka hämtade från den teoretiska fysiken används i växande skala inom en rad områden som biologi, kommunikation (internet), meteorologi, ekonomi och logistik m.fl.

Detta gör att det finns en mycket bred arbetsmarknad för kunniga teoretiska fysiker.

Starkt rekommenderade kurser

Åk 3

Åk 4

Rekommenderade kurspaket för specialiseringen

Matematisk fysik och partikelfysik Kondenserade materiens fysik Biologisk fysik

Krav inför examensarbetet

Uppdelningen mellan åk 3 och 4 är indikativ men observera att SI2170 är förkunskapskrav för ett flertal av kurserna i åk 4, att SI2370 behövs för bland annat SI2390, SI2400 och SI2410 samt att SI2510 underlättar studiet av SI2550. För att göra examensarbete i teoretisk fysik krävs normalt att huvuddelen av de starkt rekommenderade kurserna är avklarade samt minst två för examensarbetet relevanta kurser inom någon specialisering.

Kontaktpersoner:

Edwin Langmanntfn: 08-5537 8173epost: langmann@kth.se
Tommy Ohlssontfn: 08-5537 8161epost: tommy@theophys.kth.se
Patrik Heneliustfn: 08-5537 8136epost: henelius@kth.se
Olle Edholmtfn: 08-5537 8168epost: oed@kth.se