Teoretisk fysik

Regler för examensarbete på avancerad nivå (fr.o.m. den 1 januari 2013)

Övergripande KTH-regler, som beskrivs i KTH:s regelverk, gäller i första hand, se Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete.

I övrigt gäller följande regler vid Institutionen för teoretisk fysik: