Linda Lundström

Synen är det viktigaste sinnet för de flesta människor och det ses oftast som självklart att få en bra optisk korrektion, t.ex. i form av glasögon. Däremot är det relativt okänt hur de optiska felen i det perifera synfältet påverkar vårt seende. Detta föredrag handlar om perifer korrektion för närsynthet och för makuladegeneration (förändringar i gula fläcken som försämrar det centrala seendet).