Teoretisk fysik

Grundutbildning

Riktnummer 08 / International prefix +46 8
Studierektor för grundutbildningen / Director of Undergraduate Studies
Jack Lidmar   phone 0737 652021 - room A4:1081
Studentexpedition / Student Office, room B5:1016
Öppen / Open mån-fre / Mon-Fri 12.30 - 14.30. email - phone 5537 8110 - fax 5537 8467
 

Grundutbildningskurser

Obligatoriska kurser för F / Compulsory courses for F
Code Name and credit points Period TeacherExaminer
SI1121 Termodynamik/Thermodynamics, 6 hp 1 2 - - Patrik Henelius Patrik Henelius
SI1140 Fysikens matematiska metoder/Mathematical Methods in Physics, del 1, 4 hp 1 - - - Edwin Langmann Mattias Blennow
SI1146 Vektoranalys/Vector analysis, 4 hp - - - 4 Edwin Langmann Edwin Langmann
SI1140 Fysikens matematiska metoder/Mathematical Methods in Physics, del 2, 5 hp - - 3 - Mattias Blennow Mattias Blennow
SI1200 Fysikens matematiska metoder/Mathematical Methods in Physics, 4 hp Ges för första gången HT17 eller VT18, period 2 el 3? - 2 - - Mattias Blennow Mattias Blennow
SI1151 Kvantfysik/Quantum Physics, 6 hp ersätter SI2170 och SI1150 H12. 1 - - - Mats Wallin Mats Wallin
SI1161 Statistisk fysik/Statistical Physics, 6 hp - 2 - - Anatoly Belonoshko Patrik Henelius
SI1336 Modellering och simulering / Modeling and Simulation, 6 hp Ges för första gången HT17?
- 2 - - Berk Hess Berk Hess
Kurser för andra program än F / Courses for other programs than F
Code Name and credit points Period TeacherExaminer
SI1122 Termodynamik/Thermodynamics, 5 hp SI1121 riktad mot CL2 1 2 - - Patrik Henelius Patrik Henelius
SI1130 Tensorkalkyl/ Tensor Calculus, 1,5 hp för studenter som ej läst tensordelen av vektoranalysen 1 2 3 4 Jack Lidmar Jack Lidmar
SI1135 Klassisk Fysik/ Classical Physics , 6 hp för kandidatprogrammet i simuleringsteknik (Nedlagd!) - - - 4 Mats Wallin Mats Wallin
SI1335 Inledande Simuleringsfysik/ Introductory Simulation Physics, 6 hp Grundnivåversion SI2335, för simuleringsteknik (Nedlagd!)
- - 3 - Berk Hess Berk Hess
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi / , 6 hp för biotek.
1 - - - Lucie Delemotte Berk Hess
Valfria kurser / Elective courses
Code Name and credit points Period TeacherExaminer
SI1142 Fysikens matematiska metoder tilläggskurs/Mathematical Methods in Physics,complementary course, 3 hp första delen SI2361 - - - 4 Mattias Blennow Mattias Blennow
SI2335 Simuleringsfysik/Simulation Physics, 6 hp
- - 3 - Berk Hess Berk Hess
SI2355 Fördjupningskurs i teoretisk fysik / Special topics in theoretical physics, 7,5 hp
- - 3 4 Egor Babaev Egor Babaev
SI2371 Speciell Relativitetsteori/Special Relativity, 6 hp - 2 - - Mattias Blennow Mattias Blennow
SI2372 Allmän relativitetsteori (tilläggskurs)/General relativity, 3 hp - 2 - - Edwin Langmann Edwin Langmann
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs/Quantum Mechanics, Advanced Course, 7,5 hp 1 - - - Jack Lidmar Jack Lidmar
SI2390 Relativistisk kvantfysik/Relativistic Quantum Physics, 7,5 hp - - 3 - Tommy Ohlsson Tommy Ohlsson
SI2400 Teoretisk partikelfysik/Theoretical Particle Physics, 7,5 hp - - - 4 Tommy Ohlsson Tommy Ohlsson
SI2410 Kvantfältteori/Quantum Field Theory, 7,5 hp offered as reading course Fall 2013 1 - - - Mattias Blennow Mattias Blennow
SI2510 Statistisk mekanik/Statistical Mechanics, 7,5 p
1 - - - Egor Babaev Egor Babaev
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem/Statistical Mechanics for Non-equilibrium Systems, 7,5 hp - - 3 - Jack Lidmar Jack Lidmar
SI2530 Beräkningsfysik/Computational Physics, 7,5 hp 1 - - - Anatoly Belonoshko Anatoly Belonoshko
SI2540 Komplexa system/Complex Systems, 7,5 hp - - - 4 Ralf Eichhorn Jack Lidmar
SI2550 Membran och mjuka material/Membranes and Soft Matter, Nedlagd!, 7,5 hp 1 - - - Olle Edholm Olle Edholm
SI2600 Kondenserade materiens teori/Condensed Matter Theory, 7,5 hp - 2 - - Egor Babaev Egor Babaev
SI2610 Mångpartikelfysik / Manybody physics, 7,5 hp - - 3 - Alexander Zyuzin Egor Babaev
SI2700 Proteinfysik/Protein Physics, 7,5 hp Ges sista gången VT16. - - 3 - Magnus Andersson Erik Lindahl
SI2720 Biofysik/Biohysics, 7,5 hp Ges för första gången gången VT17. - - 3 - Magnus Andersson Erik Lindahl
SI2800 Projekarbete i fysik /Project course in physics 7,5 hp 1 2 3 4 Egor Babaev Egor Babaev
SI2801 Projekarbete i fysik /Project course in physics 15 hp 1 2 3 4 Jack Lidmar Jack Lidmar
SI2911 Projektkurs/Project course 15 hp 1 2 3 4 Gunnar Benediktsson Patrik Henelius
SI150V Inledande relativitetsteori/Introductory Relativity Theory, 4,5 hp
Elementär webbaserad distanskurs/Elementary web-based distance course
1 2 3 4 Patrik Henelius Patrik Henelius
Examensarbeten / Diploma works
Code Name and credit points Period TeacherExaminer
SI200X Examensarbete/Diploma Work, 30 hp
- varies Patrik Henelius
SI201X Examensarbete utan graderade betyg/Diploma Work without graded marks, 30 hp
- varies Patrik Henelius
SA104X Kandidatexjobb/Candidate Diploma Work, 15 hp
- Jack Lidmar Tommy Ohlsson Mårten Olsson
SA114X Kandidatexjobb/Candidate Diploma Work, 15 hp
- Jack Lidmar Tommy Ohlsson Mårten Olsson