LOGGBOK ÖVNINGAR VT 2013

Bo Cartling (övningsgrupp 1)

 

Övning 1: [oe1.pdf] 1b, d, 2a, b, c, 3a, b, 5a, c, 6c, 7

Övning 2: [ÖB] 1.1, 1.5a, b, 1.8a, b, c, d, 1.13a, b, c, 1.14, 1.15, 3.6, 1.19

Övning 3: [ÖB] 3.11, 3.21, 3.14, 3.25

Övning 4: [ÖB] H.38, H.46, H.48, 3.35, H.50

Övning 5: [ÖB] 3.41, 3.59, 3.52, 3.56

Övning 6: [ÖB] H.57, 3.45, 3.47, 3.62

Övning 7: [ÖB] 3.51, [EX] 5.41, [ÖB] 3.64, 3.27

Övning 8: [ÖB] 3.44, D.2a, b, D.4a, b, 4.2, D.29

Övning 9: [ÖB] D.6a, b, D.15a, 4.7, 4.20, 4.16, 4.5

Övning 10: [ÖB] 5.1, 5.3, 5.12a, b, 5.10a, b, c

Övning 11: [ÖB] 7.13, 7.16, 7.4, 5.20, 5.24, 5.8

Övning 12: [ÖB] 3.38, [EX] 5.4, 5.26, 5.38