Clas Blomberg; Populärvetenskap

C. Blomberg, I. Hedström, K. G. Karlsson:  Från Big Bang till Livet på Jorden;  Rabén Prisma 1997

C. Blomberg: Tiden med sin riktning: Varifrån kommer den egentligen? ELEMENTA, 1996.

C. Blomberg: Tvåhundraårsminnet av Sadi Carnots födelse, ELEMENTA,1996

C. Blomberg: Vägen till Livet. I "Livets Ursprung", NFRs årsbok 1997

C. Blomberg: Den antropiska principen. Kan vetenskapen förklara Gud? Signum, 1999:1.

C. Blomberg och Jörgen Sjöström:  Kalorik - en fruktbar hypotes i värmelärans historiska utveckling  ELEMENTA 1999.