Date:  

Thu, March 1, 2007 10:47


Gäller lab AM36 (kärnfysik), kurs modern fysik.
Lab den 9 mars kl. 8:00 - 13:00 flyttas till torsdag den 22 mars kl. 13:00 -
18:00,
Lab den 9 mars kl. 13:00 - 18:00 flyttas till torsdag den 12 april kl. 13:00
-18:00
Om tiderna inte passar kan man försöka skriva upp sig på andra dagar på
schemat eller ta kontakt med mig, e-mail: klamra@particle.kth.se

Tack för hjälpen med att spridda informationen
Med hälsning
W. Klamra