Valda OH:s och logfil från föreläsningar i statistisk fysik för F3 (SI1161) september-december 2010
Olle Edholm, oed(at)kth.se

Här finns valda OH

F1 14/9 som planerat

F2 21/9 Jag hoppade över 4.6-4.7 i boken och gick istället igenom lite om Maxwellrelationer (16.6) som behövdes på övningen den 23/9.

F3 28/9 Jag har hunnit till och med de termodynamiska potentialerna (16.4).

F4 5/10 Jag har avslutat kapitel 16 samt gått igenom kapitel 17 (andra typer av arbete), som behövs på övningarna framöver. Nu blir det tre veckor uppehåll i föreläsningarna som kommer igång igen den 25/10 och 1/11. Då ska jag avsluta termon (18,26 och 27) samt gå igenom mikrokanoniska system och Boltzmannfördelningen(4.6-4.7). Sedan hoppas jag kunna köra föreläsningarna i stort sett enligt schema. På övningen den 4/11 lägger vi in ett tal på kinetisk gasteori (101) istället för 95 (Frenkeldefekt) som ni kan öva på hemma.