Analys för samhällsvetare, 5p.
Här är hemuppgifterna i pdf-format.
Hemuppgifter, del 1
Hemuppgifter, del 2
Hemuppgifter, del 3
Hemuppgifter, del 4