Diskret matematik för samhällsvetare, 5p.
Vårterminen, 2001
Höstterminen, 2001