Kurser:
Diskret matematik för samhällsvetare
Analys för samhällsvetare
Analys för ingenjörer
Differentialekvationer (TNK/TBi)