Richard Tjörnhammars page

Övningar i fysikens matematiska metoder

Notis:

Denna grupp syftar främst till kurskoder:
SI1143 / SI1141
men även de som följer SI1140 är väkomna

Denna grupp kommer ej att ta upp Greens funktioner (CL). De som följer andra
kursnummer än SI1143 kommer behöva läsa på detta och räkna minst mostvarande
uppgifter från fysikernas schema.

De som följer kurs SI1143 eller SI1141 uppmuntras att ta extra kontakt med mig
om ni har frågor gällande kursinnehållet i fysikens matematiska metoder i klass-
rummet eller via richardt 'at' kth se

Ö1 räknades

[oe1] 1 2 3 4a 5c 6c

Ö2 räknades

[ÖB] 1.1 1.5 1.8 1.13ab 3.9

Ö3 räknades

[ÖB] 3.5 3.6 3.7 3.11

Ö4 räknades

[ÖB] 3.21 3.13 3.14 3.15 H.38

Ö5 räknades

[ÖB] H.46 H.48 3.41 3.51

Ö6 räknades

[ÖB] 3.45 3.48 3.49

Ö7 räknades

[ÖB] 3.27 3.52 3.62

Ö8 räknades

[ÖB] 3.65 D.2a,b,c D.4a,b D.5a,b,c 4.1 4.2