Richard Tjörnhammars page

Övningar i fysikens matematiska metoder

Notis:

Denna grupp syftar främst till kurskoder:
SI1143 / SI1141

Denna grupp kommer ej att ta upp Greens funktioner (CL). De som följer andra
kursnummer än SI1143 kommer behöva läsa på detta och räkna minst mostvarande
uppgifter från fysikernas schema.

De som följer kurs SI1143 eller SI1141 uppmuntras att ta extra kontakt med mig
om ni har frågor gällande kursinnehållet i fysikens matematiska metoder i klass-
rummet eller via richardt 'at' kth se

NOTIS HEMUPPGIFTER:
Dessa, tillsammans med de uppgifter som vi räknar, kommer att fungera som
inspiration till tentamen för de elever som följer SI1143. Vill ni ha dessa
rättade så måste ni lämna in dem senast nästkommande möte eller det som står angivet nedan.

NOTIS Övningar:
Det har skett schema ändringar se NYA_ÖVNINGAR för det nya schemat

EXTRA MATERIAL
Fourierserie/Projektion här
Många har frågat om dessa: 3.10 3.53

Ö1 räknades

[oe1] 1 2 3 5c 6c
[HU] 6 7 Inl: Ö3

Ö2 räknades

[ÖB] 1.1 1.5 1.8 1.13ab 1.14 3.9
[HU] Edwins frågeblad Inl: Ö3

Ö3 räknades

[ÖB] 3.5 3.7 3.11
[HU] 3.6 3.8 3.10 Inl: Ö5

Ö4 räknades

[ÖB] 3.13 3.14 3.21 H.38
[HU] 3.15 3.16 H.40 Inl: Ö5

Ö5 räknades

[ÖB] H.46 H.48 3.41
[HU] H.47, 3.53, 3.55 Inl: Ö8

Ö6 räknades

[ÖB] 3.45, 3.48
[HU] 3.51, 3.42 Inl: Ö8 ( ni kan byta ut 3.42 mot 3.49 om ni vill )

Ö7 räknades

[ÖB] 3.27, 3.52, 3.62
[HU] 3.28, 3.59 Inl: Ö9

Ö8 räknades

[ÖB] 3.65, D.2 a b c, D.4 a b, 4.2
[HU] D.4 b, 4.2 Inl: Ö9

Ö9 räknades

[ÖB] 4.3, 4.7, 4.16
[HU] Alla tidigare samt 4.20 Inl: Ö12

Ö10 räknades

[ÖB] 4.5, 4.10 a b, 4.20 a, D.6 a b
[HU] D.15 4.15 Inl: Ö12

Ö11 räknades

[ÖB] 7.3b, 7.9 a b, 7.13
[HU] 7.3a 7.6 Inl: Ö12

Ö12 räknades

[ÖB] 7.14 a b c, 3.44

Ö13 räknades

[ÖB] 3.56, 4.4

Lycka till på tentamen!