Håkan Snellman

kan vanligtvis nås på något av följande sätt

Postadress:

Institutionen för teoretisk fysik
KTH AlbaNova
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress:

Roslagstullsbacken 21, 4tr.

Telefon:

arbetet: 08-5537 8171
hem: 08-758 77 03

Fax:

arbetet: 08-5537 8470
hem: 08-768 60 65

e-post:

snell@kth,se
Byt kommateckent i adressen mot punkt.