Nyare publikationer


Populärvetenskap och vetenskapsfilosofi

 1. Medvetandet och den naturvetenskapliga världsbilden
  H. Snellman, i ”Medvetandet och Döden”, Natur och Kultur (1982).

 2. Gud och den nya fysiken
  H. Snellman, i GNOSIS,1(1984)29-35.

 3. Människan och fysiken,
  i ” Naturvetenskapens betydelse för människa och samhälle ”(1986).

 4. Behöver vi en ny kunskapssyn?
  H. Snellman, in "Postsekulariserat interregnum",ÅSAK (1990).

 5. Att söka ny mening
  H. Snellman, GNOSIS 1-4 (1991)

 6. Verklighetsuppfattning och mänskligt ansvar
  H. Snellman, Vår Lösen nr 5/6 (1993).

 7. I skärningspunkten mellan konst och fysik
  Katalogtext till utställningskatalog från Konstfabriken, april 1997.

 8. Varför är protonen så lätt?
  H. Snellman, Arkhimedes, 5/2001, p 17.

 9. Är en dialog mellan naturvetenskap och religion viktig eller ens önskvärd?
  H. Snellman, i ”Bortom tro och vetande”, tankar från en dialog. Carlssons förlag. 2010.