Recent Publications


Popular Science and Science Philosophy

 1. Individual Parts and the Whole
  H. Snellman, in "Creating the Future of Mankind", Yoko Civilzation Research Institute, Tokyo (1988).

 2. Behöver vi en ny kunskapssyn?
  H. Snellman, in "Postsekulariserat interregnum", ÅSAK, Delsbo (1990).

 3. Att söka ny mening
  H. Snellman, GNOSIS 1-4 (1991)

 4. Verklighetsuppfattning och mänskligt ansvar
  H. Snellman, Vår Lösen nr 5/6 (1993).

 5. Scentific knowledge and human responsibility
  H. Snellman, in: "Human Responsibility - approaching the 21:st century",
  Yoko Civilization Research Institute, (1995).

 6. At the intersection between art and physics/ I skärningspunkten mellan konst och fysik
  H. Snellman, Text for a catalogue from Artfactory Productions. April 1997.

 7. Moshé à la Suedoise. Memories of Moshé Flato, 1937 - 1968.
  H. Snellman, Lett. Math. Phys. (1999)

 8. How can we reconcile values and scientific facts?
  H. Snellman, in Proceedings of the Third Yoko Civilization International Conference,
  “ Life and The Environment” Vol. 4,Yoko Publishers, Tokyo (2003).

 9. Varför är protonen så lätt?
  H. Snellman, Arkhimedes, 5/2001, p 17.

 10. Transformation of Values and the Scientific Project
  H. Snellman, in “The Meaning of Life in the 21st Century”, iUniversity, (2008).

 11. Postmodern attempts to introduce meaning in our relation to Nature
  H. Snellman, Contribution to the conference LINNAEUS & HOMO RELIGIOUSUS, Uppsala, 2007.

 12. The Scientific Project:Knowledge without meaning?
  in "How do we Know?”, Proceedings of the ESSSAT conference 2008.