Gustafssonpriset 2003

Göran Gustafssons Stiftelse (UU/KTH)

Pristagare 2003

Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl tekniska högskolan och Uppsala universitet

Priset utgös av ett forskningsbidrag på sammanlagt 1 miljon kronor, under tre år. Pristagarna bör vara högst 35 år. Prisområdet är teknisk fysik, vilket vid KTH innefattar bl a matematik.

Pristagare år 2003 är Tommy Ohlsson från KTH och Mattias Klintenberg från Uppsala universitet.

Tommy Ohlsson är född 1973 i Österhaninge, tog studenten 1992 vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, blev civilingenjör i teknisk fysik vid KTH 1996 och teknologie doktor vid KTH 2000. Därefter forskade Ohlsson vid Technische Universität München. Sedan 2002 är han bitr. lektor i teoretisk fysik vid KTH.

Ohlsson beskriver sin forskning så här:
Min forksning handlar om neutriner. De är elementarpartiklar som tillhör samma familj av partiklar som t ex elektronen. I motsats till elektronen är neutrinon elektriskt oladdad, och växelverkar oerhört svagt med materia. Neutriner är därför mycket svårfångade, vilket gör det extremt svårt att studera dem experimentellt. Fram till helt nyligen har man trott att neutrinerna var masslösa, i likhet med ljuskvantat fotonen. Nu visar preliminära resultat att neutriner har massa, vilket har stor betydelse för hur man beskriver naturens mest elementära byggstenar. Det är inom detta fält jag arbetar med teoretiska modeller för neutrinons egenskaper.

Bilder från prisutdelningen på Bukowski.

Tommy Ohlssons tacktal vid middagen:
Ärade gäster, mina damer och herrar!
Det är en stor ära för mig att ikväll ha fått förtroendet att å samtliga årets anslagsmottagares vägnar få tacka Göran Gustafssons Stiftelse för de anslag vi i år har erhållit.
Låt mig uttrycka - och jag tror det gäller oss samtliga - att det betyder oerhört mycket för speciellt oss unga forskare att få anslag från en extern finansiär, med tanke på dagens besvärliga ekonomiska situation. Det är också naturligtvis otroligt roligt att få den personliga uppskattningen, som det innebär att få ett pris.
För min egen del, efter att ha varit utomlands i Tyskland under ett par år för att kunna meritera mig efter min doktorsexamen, betyder det så väldigt mycket att kunna komma hem igen till Sverige och i mitt fall KTH och få ekonomiskt stöd från en stiftelse såsom Göran Gustafssons Stiftelse, eftersom de ekonomiska medlen från institutionerna och fakulteterna ibland för oss som unga forskare är någorlunda besgränsade.
Således innebär Gustafssonpriset, som jag tilldelades i år, en fantastisk möjlighet för mig att självständigt kunna bygga upp en mer betydande egen vetenskaplig verksamhet och på det sättet fortsätta att bedriva forskning på en hög internationell nivå.
Jag vill speciellt tacka min familj, mina närastående och de personer vid KTH som tror på mig och min forskning för deras stöd. Jag vill också tacka alla som har varit inblandade i organisationen av kvällens arrangemang för att det har blivit en så fantastisk och minnesvärd kväll.
Nu har jag talat en del om mig själv, men jag är övertygad att de andra pristagarna med största sannolikhet har liknande berättelser, som de skulle kunnat ha berättat om inte jag hade stått här ikväll.
Slutligen vill jag - å samtliga anslagsmottagares vägnar - tacka stiftelsens styrelse, dess ordförande och speciellt Kristian Gustafsson, som för sin fars tankar vidare att fortsätta att stödja unga forskare vid Uppsala universitet och KTH för Sverige i framtiden, för de möjligheter ni härmed har givit oss alla.